A WORLD HERITAGE SITE CITY OF AYUTTHAYA

PRESENTS

World Thai Martial Arts Festival

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงาน “ศิลปะการต่อสู้และไหว้ครูมวยไทยนายขนมต้ม” อย่างยิ่งใหญ่

Post: 10 มีนาคม 2566 / View : 2,969

Previous Next

ดร. ชาญณรงค์  สุหงษา นายกสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย  เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 มีนาคมนี้ ที่สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กำหนดจัดงาน “วันไห้วครูมวยไทยโลก” ครั้งที่ 16 โดยความร่วมมือของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ สำนักงานการท่องเที่ยวจังหวัดฯ สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูบรรพบุรุษมวยไทยนายขนมต้มคนไทย ที่ชกชนะนักมวยพม่าถึง 10 คน  ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มีนาคม 2317  และในฐานะนายขนมต้มเป็นคนบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงถือว่านายขนมต้มเป็นนักมวยเอกคนแรกของไทยที่ประกาศศักดิ์ดาแห่งมวยไทยไปถึงต่างประเทศ แม้กระทั่งประวัติศาสตร์พม่าก็ยังจารึกไว้เสมอว่า ไทยมีพิษสงอยู่ทั่วตัว  ใช้มือเปล่าๆไม่มีอาวุธ ยังสามารถเอาชนะได้หลายคน ฝีมือมวยแสนวิเศษ ดังนั้น ประชาชนชาวไทยที่รักในศิลปะป้องกันตัว  จึงกำหนดให้วันที่ 17 มีนาคมของทุกปีเป็นวันไห้วครูมวยไทยโลก

 

พร้อมย้ำ การจัดงานทุกปีจะมีชาวต่างชาติเดินทางมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากเป็นประจำทุกปี  จนเป็นที่ยอมรับของคนที่ชื่นชอบมวยไทยไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการเชิดชูเกียรตินายขนมต้มแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย